HBOT - Hyperbarisk syrebehandling

HBOT

Hyperbarisk syrebehandling

HBOT FAQ

HBOT Kosta

HBOT-indikationer

HBOT-fördelar / biverkningar

HBOT - Hyperbarisk medicin

HBOT innebär andning av 100% syre i ett trycksatt kärl (Hyperbaric Oxygen Chamber). Hyperbarisk syrebehandling är en väletablerad behandling för dekompression sjukdom från dykning dykning olyckor.

I en hyperbarisk kammare ökar lufttrycket till större än atmosfärstrycket och patienten andas syre genom ett mask- eller huvsystem. I denna miljö kan dina lungor absorbera mer syre än vad som är möjligt att andas rent syre vid normalt atmosfärstryck.

Som blod bär denna ökade nivå av oxigen (syre) genom din kropp, hjälper den extra syran i helingsprocessen för ett antal godkända indikationer.

HBOT - Hyperbarisk medicin

Behöver du hjälp med att välja din perfekta kammare?

Fråga en expert!

Vi har en expert som väntar på att hjälpa dig!

Var noga med att ange ditt namn, telefonnummer och e-postadress så kommer vi att svara så snart som möjligt. Tack!
  • Detta fält är för validering och bör lämnas oförändrad.